Topic outline

 • Основна:

  1. М.Пескин, Д.Шредер. Введение в квантовую теорию поля. Москва-Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
  2. С. Вейнберг,  Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Физматлит, 2003.
  3. К. Ициксон, Ж.-Б. Зюбер. Квантовая теория поля, т. 1-2. М.: Мир, 1984.
  4. Н. Н. Боголюбов, Д. В. Ширков. Введение в теорию квантованных полей.  М.: Наука, 1983.
  5. О.Л. Ребенко, Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів. Наукова Думка, Київ, 2007 р.

   

  Додаткова:

  1. С. Швебер. Введение в релятивистскую квантовую теорию поля. М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
  2. Дж. Бьеркен, С. Дрелл. Релятивистская квантовая теория, т. 1-2 М.: Наука, 1978.
  3. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981.
  4. П. Рамон, Теория поля. Современный вводный курс. М.:  Мир, 1984.
  5. А.А. Славнов, Л.Д. Фаддеев, Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М.: Наука, 1978.
  6. М.И.Высоцкий, Лекции по теории электрослабых взаимодействий. ФИЗМАТЛИТ,  2011.


 • Зміст теми:

  1. Детермінант Фаддеєва-Попова та його явний вигляд у випадку лоренцевої, кулоновської і аксіальної калібровок.
  2. Представлення детермінанта Фаддеєва-Попова у вигляді функціонального інтегралу по допоміжним (“духовим”) полях.
  3. Загальний вигляд функцій Гріна в квантовій хромодинаміці.
  4. Закони збереження в квантовій теорії: їх запис на мові кореляційних функцій, контактні члени.
  5. Виведення квантових рівнянь руху для функцій Гріна за допомогою заміни змінних в функціональному інтегралі.


  Рекомендована література [1,2,  додаткова 4,5].