У цьому курсі будуть вивчатися основні поняття лінійної алгебри.

Курс створено для тих, хто бажає оновити свої знання з квантової механіки, або не вивчав її у повному обсязі на бакалавраті. Цей курс є підготовчим до засвоєння інших курсів із квантової фізики. Зокрема, розуміння основ квантової механіки необхідне для подальшого вивчення курсів "Теоретична квантова оптика" та "Теорія квантової інформації".

Цей курс є продовженням курсу "Фізика графену та діраківських матеріалів".

Курс лекцій спрямований на підготовку фахівців сучасного технологічного укладу, де головними є нано-, біо- та інформаційні технології. В рамках даної спеціальності студенти вивчатимуть фундаментальні основи фізики біологічних макромолекул, прикладні аспекти біоінформатики, фізичні властивості метаматеріалів на основі ДПК, тощо. Знання та практичні навички, які здобудуть студенти протягом навчання, можуть бути застосовані як в лабораторіях, де проводяться фундаментальні дослідження біофізичного спрямування, так і на високотехнологічних підприємствах, де застосовуються біотехнології. Спеціальність включає в себе набагато більше сучасних знань прикладного спрямування, ніж традиційні спеціальності біофізичного профілю, що виконуються в інших провідних університетах.


Курс викладається з використанням оригінального авторського підручнику  http://bitp.kiev.ua/files/doc/lectures/graphene-2013-book.pdf та супроводжується розв'язком задач. У курсі вивчаються наступні теми:

  1. Функції відгуку у фізиці конденсованого стану, зокрема електромагнітний відгук.
  2. Вступ до фізики графену.
  3. Рівні Ландау. Графен у зовнішньому магнітному полі.
  4. Ефект де Гааза - ван Альфена.


У цьому курсі вивчаються:

  1. Калібрувальні теорії поля в формалізмі функціонального інтегрування
  2. Правила Фейнмана в теорії поля

Цей курс є продовженням курсу КТП 1. Будуть розглянуті такі теми:
  1. Розбіжності функцій Грина та їх усунення в другому порядку теорії збурень 
  2. Рівняння Швінгера-Дайсона та ренормалізаційна група         

Цей курс є вступом до класичної теорії поля. Знайомство з цією теорією допоможе у подальшому вивченні квантової теорії поля. Виявляється, що багато ефектів квантової теорії поля вже можна побачити на класичному рівні, зокрема механізм Хіггса та топологічні розв’язки : солітони, інстантони, монополі.    

У сучасному інформаційному потоці навіть визначні результати можуть залишитися непоміченими, якщо не мати навичок їхнього представлення. Для того щоб такі навички розвинути, наші студенти роблять доповіді, що відносяться до сфери їхніх досліджень. Формат цих доповідей передбачає доступність для широкого загалу фізиків. Кожна доповідь обговорюється викладачами та студентами нашої кафедри, а також гостями семінару. Після цього студенти отримають рекомендації, які дозволять їм поліпшити навички презентації наукових результатів. Крім того, на семінарах студенти роблять регулярні звіти про поточний стан їхньої наукової роботи.

Курс присвячено вивченню 

1. Двовимірної моделі Ізінга: точний розв'яок та аналіз;

2. Двовимірної конформної теорії поля (квантової теорії поля з конформною симетрією), яка описує системи у точках фазових переходів другого роду.