Структура за темами

 • Загальна програма курсу та рекомендована література

  ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ

  1. Бозе-Ейнштейнівська конденсація у розріджених атомних газах у пастці. 

  (Зазвичай корисна тим, хто співпрацює з О.І. Якименко. По огляду A.L. Fetter, який викладено на EduPortal. )

  2. Теорія Фермі рідини.

  (Через об'єм можна розбити на дві частини для двох доповідачів. Розділ 14 (с.233-252  по неповній електр. версії)  у паперовій це розділ 15) по [3]. )

  3. Катастрофа ортогональності.


  (Задача 27 по книзі Левітова, див. також )

  4. Формула (теорема) Бірса-Янга.

  (По статті Byers and Yang, яку викладено на EduPortal.  Див. також підручник Imry (додаткова література) с. 65-69 та додаток С.)

  5. Задача Теллера. Крайові стани та діамагнетизм Ландау підході Теллера.

  (По статті Heuser and Hajdu, яку викладено на EduPortal. Увага, формули (6) та (7) там містять помилки! Чи знайдете ви їх?)

  6. Аргумент Лафліна (пояснення цілочисельного квантового ефекту Холла).

  (По огляду Park, який викладено на EduPortal, але можна також використати практично будь-який підручник, де розглянуто квантовий ефект Холла.)

  7. Холлівська провідність та число Черна (TKNN формула).

  (За лекціями David Tong http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qhe.html див. Розділ 2. The Integer Quantum Hall Effect.)

  8. Ефект Ааронова-Бома та перетворення статистики.


  (Розділ 15 з [1] додатковому списку літератури  , по рос. виданню це - розділ 14. Див. також Розділ VI.1 з [3] додаткова літератури.)

  9. Колапс рівнів Ландау для діраківських ферміонів.


  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Основна:

  1.   Е. В. Горбар, С. Г. Шарапов, Основи фізики графену,  Київ, 2013.  (Викладено на EduPortal.)

  2.  Alexander Altland and Ben Simons, Condensed Matter Field Theory, Cambridge University Press, 2006 (2nd edition 2010).

  3. H. Bruss and K. Flensberg,  Many-Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics: An Introduction, Oxford University Press, 2004.

  Додаткова:

  1.  Alexei M. Tsvelik, Quantum Field Theory in Condensed Matter Physics,
    Cambridge University Press, 2003. 
  2. Y. Imry,  Introduction to Mesoscopic Physics. Oxford University Press, 1997.

  3. A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton University Press, 2010. Є і російський переклад.


  РЕСУРСИ


  Файли: 4