Цей курс є продовженням курсу "Фізика графену та діраківських матеріалів".

Курс лекцій спрямований на підготовку фахівців сучасного технологічного укладу, де головними є нано-, біо- та інформаційні технології. В рамках даної спеціальності студенти вивчатимуть фундаментальні основи фізики біологічних макромолекул, прикладні аспекти біоінформатики, фізичні властивості метаматеріалів на основі ДПК, тощо. Знання та практичні навички, які здобудуть студенти протягом навчання, можуть бути застосовані як в лабораторіях, де проводяться фундаментальні дослідження біофізичного спрямування, так і на високотехнологічних підприємствах, де застосовуються біотехнології. Спеціальність включає в себе набагато більше сучасних знань прикладного спрямування, ніж традиційні спеціальності біофізичного профілю, що виконуються в інших провідних університетах.


Курс викладається з використанням оригінального авторського підручнику  http://bitp.kiev.ua/files/doc/lectures/graphene-2013-book.pdf та супроводжується розв'язком задач. У курсі вивчаються наступні теми:

  1. Функції відгуку у фізиці конденсованого стану, зокрема електромагнітний відгук.
  2. Вступ до фізики графену.
  3. Рівні Ландау. Графен у зовнішньому магнітному полі.
  4. Ефект де Гааза - ван Альфена.


У цьому курсі вивчаються:

  1. Калібрувальні теорії поля в формалізмі функціонального інтегрування
  2. Правила Фейнмана в теорії поля

Цей курс є продовженням курсу КТП 1. Будуть розглянуті такі теми:
  1. Розбіжності функцій Грина та їх усунення в другому порядку теорії збурень 
  2. Рівняння Швінгера-Дайсона та ренормалізаційна група         

Цей курс є вступом до класичної теорії поля. Знайомство з цією теорією допоможе у подальшому вивченні квантової теорії поля. Виявляється, що багато ефектів квантової теорії поля вже можна побачити на класичному рівні, зокрема механізм Хіггса та топологічні розв’язки : солітони, інстантони, монополі.    

Курс присвячено вивченню 

1. Двовимірної моделі Ізінга: точний розв'яок та аналіз;

2. Двовимірної конформної теорії поля (квантової теорії поля з конформною симетрією), яка описує системи у точках фазових переходів другого роду.