Topic outline

 • Курс складається із стислого огляду-класифікації сучасних методів дослідження матеріалів під впливом зовнішніх чинників: температури, тиску, механічного навантаження, магнітних та електричних полів та різних видів опромінення – різноманітні спектроскопічні методи. Більш детально, на прикладах європейських експериментальних інфраструктур, розглянуто способи реалізації високих магнітних полів та їх застосування, синхротронні експерименти та метод фотоелектронної спектроскопії, дифракційні методи та методи тунельної електронної спектроскопії.  • Приклад FFT
  • Непружне нейтронне розсіювання (INS)
   • Порівняння з рентгенівською та електронною дифракцією
   • Енергія та довжина хвилі повільних нейтронів 
   • Перерізи нейтронного розсіювання
   • Когерентне та некогерентне розсіювання
   • Типи нейтронних монохроматорів
   • Мапа нейтронних фабрик для досліджень
   • Еволюція нейтронних джерел
   • Розпад (fission) та розколювання (spallation)
   • Приклади нейтронних центрів: ILL, SNS, ESS
   • Tripple axis spectrometer
   • Time-of-flight spectrometer
   • Spin-echo spectrometer
   • приклади експериментальних спектрів