Структура за темами

 • 1. Матеріали під впливом зовнішніх чинників

  Вступна лекція. Лектор: Олександр Кордюк

  • Температура: шкали, рекорди, нормальні та екстремальні температури Всесвіту, печі та кріостати. Температури Планка та Хейчдорна. Великий адронний колайдер та ІТЕР. Методи реєстрації температури. 
  • Тиск: від ультра високого вакууму до металічного водню, вакуумні насоси та преси.
  • Фазові діаграми: P-T, B-T, T-x

  Файл: 1Тека: 1
 • 2. Матеріали в магнітних та електричних полях

  Вступна лекція 2. Лектор: Олександр Кордюк

  • Стале магнітне поле. B-поле та H-поле. Системи одиниць. Магнітні поля в природі. Екранування поля. Нормальні та надпровідні електромагніти. Міжнародні лабораторії високих магнітних полів та світові рекорди. Короткий огляд магнітних експериментів. Магнетометри.
  • Електричне поле. Електронна емісія. Тунельна спектроскопія. Польовий транзистор...

  Файл: 1Тека: 1
 • 3. Фізичні явища у високих магнітних полях

  Лектор: Дмитро Каменський

  • Як отримати сильне магнітне поле. Типи магнітів: резистивні, надпровідні, гібридні, імпульсні.
  • Чому ми хочемо мати високі магнітні поля. Квантовий ефект Холла. Квантування Ландау. Коливання Шубнікова де Гааза. Квантові коливання в органічному металі. Фаза Шубнікова у надпровідниках.
  • Циклотронний резонанс. Тверді тіла з точки зору спектроскопії. High field FT-FIR transmission setup.
  • Лазери на вільних електронах. FELIX and FLARE facilities. Coupling between FELIX and HFML. THz gap. 
  • Магнітний момент (спін) у магнітному полі. Магнітні частинки в магнітному полі. 
  • ЕПР. Торк-експеримент. Фрустрація в азуріті. Спектри ЕПР в імпульсних полях. Інфра-червона спектроскопія та ЕПР.
  Файл: 1
 • 4. Метод кінетичного індентування

  Лектор: Олександр Філатов

  • Поняття про твердість. Рівні індентування, мікро- та наноіндентування. Форма інденторів. Зв`язок між твердістю та межею текучості.
  • Кінетичне індентування. Блок - схема приладу для кінетичного індентування. Геометрія відбитку. Розрахунок мікротвердості. Вплив глибини індентування на нанотвердість. Можливі причини впливу глибини на нанотвердість. Роль дефектів в динамічному індентуванні.
  • Види діаграм навантаження – розвантаження. Прилад УПМ-11, його параметри. Параметри діаграми. Вплив деформації на механічні властивості.
  • Опрацювання результатів експерименту.

  Файл: 1
 • 5. Спектроскопічні методи


  • Spectroscopic Techniques: Класифікація спектроскопій за типами збуджень та детектування.
  • Field-emission microscopy (FEM) and Field ion microscope (FIM). Ultrahigh resolution field-emission electron microscopy. Velocity map imaging spectrometer (VMI)
  • Thermal desorption spectroscopy (TDS) or Temperature programmed desorption (TPD). Arrhenius equation. Ступені вакууму
  • Quadrupole mass spectrometer (QMS)
  • Rutherford backscattering spectrometry (RBS) and Secondary-ion mass spectrometry (SIMS)
  • Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf: 
   Ion Beam Center, 
   Electron Linac for beams with high Brilliance and low Emittance (ELBE), 
   Dresden High Magnetic Field Laboratory.
  Файл: 1Тека: 1
 • 6. Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)

  Лектор: Олександр Кордюк

  • ARPES: Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням
  • Фотоефект, фотоелектронний спектр: остовні електрони та валентна зона 
  • Закони збереження енергії та імпульсу: розділення по енергії, розділення по імпульсу
  • Електронна зонна структура: співвідношення невизначенності Гейзенберга, принцип Паулі
  • Ферміологія: енергія Фермі, рівень Фермі, імпульс Фермі, поверхня Фермі, швидкість Фермі
  • Електронний спектр: квазічастинкова спектральна фуккція, власна енергія
  • Поверхня Фермі у 2D та 3D
  • Електронна структура квазі-двовимірних кристалів на прикладі надпровідних купратів
  • "Матричні елементи" - залежність від енергії та поляризації фотонів
  • Синхротронний ARPES-експеримент
  • Енергетична шкала: температура, надпровідна щілина, зонна щілина
  • Перехід Паєрлса: хвилі зарядової густини, співрозмірне та неспіврозмірне впорядкування, псевдощілина
  • Проблема надпровідності в купратах з точки зору ARPES: нодальні та антинодальні спектри, структура власної енергії
  • Проблема "відбитків пальців" у виборі моделі надпровідного спарювання: фонони та спінові флуктуації  
  • Багатозонність в надпровідниках на основі заліза: пошук нових надпровідників
  • Залежність електронної структури від температури

  Файл: 1URLs (веб-посилання): 2
 • 7. Синхротронні експерименти


  • ARPES як приклад синхротронного експерименту
  • Мапа європейських синхротронів
  • Циклотрон і циклотронний резонанс, синхроциклотрон
  • Принцип роботи синхротрона: booster, storage ring, undulator
  • Beamline - лінія формування фотонного пучку
  • Протонний синхротрон
  • Великий адронний колайдер
  • Лазери на вільних електронах

  Файл: 1URLs (веб-посилання): 2
 • 8. Скануюча тунельна мікроскопія та спектроскопія

  Лектор: Володимир Карбівський

  • Основи теорії процесу розсіювання. "Золоте" правило Фермі. Матричний елемент переходу для тунельного переходу.
  • Принцип дії тунельного мікроскопа. Метод постійного струму. Метод постійної висоти. Відображення роботи виходу. Знаходження щільності електронних станів.
  • Скануюча тунельна спектроскопія. I(z) - спектроскопія. I(v) - спектроскопія. 
  • Граничні режими та технічні деталі. Отримання інформації про тунелювання одного електрона. Отримання вістря і вимоги до нього. Приклади тунельних спектрів і знімків СТМ.

  Файл: 1Тека: 1