7. Спектральні функції та перетворення Фурьє9. Мюонна спінова спектроскопія (µSR)