Topic outline

 • Курс складається із стислого огляду-класифікації сучасних методів дослідження матеріалів під впливом зовнішніх чинників: температури, тиску, механічного навантаження, магнітних та електричних полів та різних видів опромінення – різноманітні спектроскопічні методи. Більш детально, на прикладах європейських експериментальних інфраструктур, розглянуто способи реалізації високих магнітних полів та їх застосування, синхротронні експерименти та метод фотоелектронної спектроскопії, дифракційні методи та методи тунельної електронної спектроскопії.  • ARPES , STS та INS: різні обернені простори
  • Квантове тунелювання, тунельний контакт, тунельний діод, тунельний магнетоопір, SQUID
  • Сканувальна тунельна мікроскопія (STM): 7х7 надструктура поверхні Si(111)
  • Сканувальна тунельна спектроскопія (STS): STS надпровідників
  • Фурьє-трансформована (FT) STS: експеримент, квантові коралі, купрати, інтерференційна гіпотеза
  • Від FT-STS до ARPES: алгоритми поновлення фази


  Контрольні питання

  1. Механізм квантового тунелювання та де воно використовується?
  2. В чому особливість тунелювання між надпровідниками?
  3. Принцип та моди роботи тунельного скануючого мікроскопа (STM/STS)?
  4. Що можна побачити при фурьє-перетворенні картинок STS?
  5. Що таке "7х7" надструктура та "квантові корали"?