5. Синхротронні експерименти7. Спектральні функції та перетворення Фурьє