Структура за темами

 • Курс складається із стислого огляду-класифікації сучасних методів дослідження матеріалів під впливом зовнішніх чинників: температури, тиску, механічного навантаження, магнітних та електричних полів та різних видів опромінення – різноманітні спектроскопічні методи. Більш детально, на прикладах європейських експериментальних інфраструктур, розглянуто способи реалізації високих магнітних полів та їх застосування, синхротронні експерименти та метод фотоелектронної спектроскопії, дифракційні методи та методи тунельної електронної спектроскопії.


 • Вступна лекція. Лектор: Олександр Кордюк

  • Температура: шкали, рекорди, нормальні та екстремальні температури Всесвіту, печі та кріостати. Діапазон температур у фізиці конденсованої речовини. Великий адронний колайдер та ІТЕР. Методи вимірювання температури. 
  • Тиск: від ультра високого вакууму до металічного водню, вакуумні насоси та преси.
  • Фазові діаграми: P-T, B-T, T-x


  Контрольні питання

  1. Мінімальні і максимальні температури: кубіт, рідкий гелій, оптична піч, поверхня Сонця...
  2. Чим визначаються максимальні температури індукційної та оптичної печей?
  3. Чому першим металом в якому відкрили надпровідність стала ртуть?
  4. Принцип дії кріостату розчинення? 
  5. Чи завжди ми вимірюємо температуру термометру?
  6. Чим цікавий металічний водень?
  7. Якими бувають фазові діаграми?