• 1. Матеріали під впливом зовнішніх чинників

  Вступна лекція. Лектор: Олександр Кордюк

  • Температура: шкали, рекорди, нормальні та екстремальні температури Всесвіту, печі та кріостати. Діапазон температур у фізиці конденсованої речовини. Великий адронний колайдер та ІТЕР. Методи вимірювання температури. 
  • Тиск: від ультра високого вакууму до металічного водню, вакуумні насоси та преси.
  • Фазові діаграми: P-T, B-T, T-x


  Контрольні питання

  1. Мінімальні і максимальні температури: кубіт, рідкий гелій, оптична піч, поверхня Сонця...
  2. Чим визначаються максимальні температури індукційної та оптичної печей?
  3. Чому першим металом в якому відкрили надпровідність стала ртуть?
  4. Принцип дії кріостату розчинення? 
  5. Чи завжди ми вимірюємо температуру термометру?
  6. Чим цікавий металічний водень?
  7. Якими бувають фазові діаграми?

2. Матеріали в магнітних та електричних полях