Натисніть на Запис лекції 1 (11.09.2023), щоб відкрити ресурс.