Лекція 7. НапівкласикаЛекції 10‑11. Високотемпературна надпровідність