• Тема 8. Корельовані електронні системи

  • ​Проблема багатьох тіл
  • Метод канонічних перетворень
  • Від електронного газу до Фермі-рідини
  • Поняття квазічастинок
  • Електронна функція Гріна, спектральна функція та власна енергія
  • Фотоелектронна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)
  • Співвідношення Крамерса-Кроніга
  • Електрон-фононна взаємодія
  • Двохчастинкова функція - електронна сприйнятливість
  • Непружне розсіювання нейтронів
  • Квазічастинкова інтерференція в FT-STS

Тема 7. Хвилі зарядової густини (CDW)Тема 9. Високотемпературні надпровідники