Натисніть на Лекція 7: Спектральні функції та перетворення Фурьє, щоб відкрити ресурс.