• Загальне

 • 9. Конформна симетрія в 2-вимірному просторі

  Зміст теми:

  1. Конформна симетрія в 2-вимірному просторі. [G, 1.2], [FMS,5.1.1-5.1.3]
  2. Первинні та квазіпервинні поля та їх кореляційні функції. [G, 2.1], [FMS,5.1.4-5.1.5] 
  3. Конформні тотожності Уорда. [С08, 3.1], [I,5.3-5.4], [FMS,5.2.1-5.2.2]
  Контрольні запитання:
  1. Чим особлива конформна симетрія у двох вимірах? Група глобальних конформних перетворень.
  2. Що таке первинне та квазіпервинне поля? Які з цих полів є підмножиною інших?
  3. Інфінітізмальна дія на квазіпервинні поля? Конформні розмірності?
  4. Двохточкові та трьохточкові корелятори квазіпервинних полів?

  8. Тотожності Уорда в квантовій теорії поля10. Алгебра Вірасоро як алгебра симетрій в конформній теорії поля