• General

4. Кореляційні функції в моделі Ізінга6. Квантовий ланцюжок Ізінга в поперечному полі