• General

2. Діагоналізація трансфер-матриц двовимірної моделі Ізінга4. Кореляційні функції в моделі Ізінга