• General

1. Основні інтегровні моделі статфізики та квантової теорії3. Намагніченість в моделі Ізінга.