• Загальне

  • 13. Бозонізація

    Двовимірні теорії безмасових бозонів і ферміонів як конформні теорії поля. Відповідність між цими конформними теоріями поля.

    12. Кореляційні функції з виродженими полями