• Загальне

  • 1. Основні інтегровні моделі статфізики та квантової теорії

    Основні інтегровні моделі статфізики (модель Ізінга, 6-ти та 8-ми вершинні моделі, SOS та RSOS моделі) та квантової теорії (квантовий ланцюжок Ізінга в поперечному полі, XXX, XXZ та XYZ моделі). Відповідність між квантовими системами розмірності D та моделями статфізики розмірності D+1 як відповідність між операторним формалізмом та формалізмом інтегрування по шляхам в квантовій теорії. Трансфер-матриця двовимірної моделі Ізінга як оператор дискретної еволюції, вирази для статистичної суми та кореляційних функцій в трансфер-матричному підході.  

    2. Діагоналізація трансфер-матриц двовимірної моделі Ізінга