Структура за темами

  • Лекції та підручники з конформної теорії поля:

   [C88] J. Cardy, Conformal Invariance and Statistical Mechanics, 1988

   [C08] J. Cardy, Conformal Field Theory and Statistical Mechanics, 2008

   [G] Paul Ginsparg, Applied Conformal Field Theory

   [FMS] P. di Francesco, P. Mathieu, D. Senechal, Conformal field theory

   [ZZ] A. Zamolodchikov, Al. Zamolodchikov, Conformal Field Theory and Critical Phenomena in Two-Dimensional Systems 

   Лекційні замітки:

   [I] N. Iorgov, Integrable systems: lecture notes.

      


 • Основні інтегровні моделі статфізики (модель Ізінга, 6-ти та 8-ми вершинні моделі, SOS та RSOS моделі) та квантової теорії (квантовий ланцюжок Ізінга в поперечному полі, XXX, XXZ та XYZ моделі). Відповідність між квантовими системами розмірності D та моделями статфізики розмірності D+1 як відповідність між операторним формалізмом та формалізмом інтегрування по шляхам в квантовій теорії. Трансфер-матриця двовимірної моделі Ізінга як оператор дискретної еволюції, вирази для статистичної суми та кореляційних функцій в трансфер-матричному підході.