Структура за темами

 • Тема 5  Біогенез клітинних мембран

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1. Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран.

  2. Синтез білків на рибосомах в цитозолі, їх ковалентна модифікація.

  3.Синтез ліпідів у мембрані ендоплазматичного ретикулуму.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 5

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Компартменталізація в клітинах вищих організмів за допомогою внутрішніх мембран. Ендоплазматичний ретикулум, мітохондрії, апарат Гольджі, ядра.Література: [1, 3, 4, 6] Асиметрія біосінтеза ліпідів. Транспорт ліпідів та білків в клітині. Модифікація структурних компонентів мембран в апараті Гольджі. Література: [1, 2, 4,5]

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005.

  2.     Ingeborg Schmidt-Krey, James C. Gumbart. Structure and Function of Membrane Proteins.  Humana press. 2021 357 cтор.

  3.    K. R. Vinothkumar and R. Henderson. Structures of membrane proteins Quarterly  Reviews  Biophys. 2010.

   4. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.


  Додаткова література.

  5.   Molecular Biology of the Cell by Alexander Johnson (Autor), Bruce Alberts Julian Lewis, 2014p. – 1464 р.

  6. Peters A., Palay S.L., Webster H.deF Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells, Third edition. NY, Oxford University Press, 1991

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.