Структура за темами

 • Секція 4

  Виділено

   

  Тема 4. Мембранні рецептори та іонні канали

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1.Мембранні рецептори.

  2.Рецептори, відповідальні за перенесення макромолекул через мембрану в клітину. Фагоцитоз, піноцитоз, ендоцитоз.

  3.Іонні канали клітинної мембрани.

  4.Моделювання функціонування натрієвих, кальцієвих і калієвих каналів збудливих клітин в штучних фосфоліпідних мембранах (ліпосомах, БЛМ).

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 4.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Основні експериментальні підходи, що використовуються для вивчення рецепторів. Рецептори-канали. Література: [1, 2, 3]

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1. Hille В. "Ion channels of excitable membranes", 3rd Edition, Sunderland MA, Sinauer Associates Inc., 2001.

  Jie Zheng, Matthew C. Trudeau. Handbook of Ion Channels.  CRC Press, 2015.-659 p.

  3.  Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні