• Ця тема

  Секція 4

   

  Тема 4. Мембранні рецептори та іонні канали

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1.Мембранні рецептори.

  2.Рецептори, відповідальні за перенесення макромолекул через мембрану в клітину. Фагоцитоз, піноцитоз, ендоцитоз.

  3.Іонні канали клітинної мембрани.

  4.Моделювання функціонування натрієвих, кальцієвих і калієвих каналів збудливих клітин в штучних фосфоліпідних мембранах (ліпосомах, БЛМ).

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 4.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Основні експериментальні підходи, що використовуються для вивчення рецепторів. Рецептори-канали. Література: [1, 2, 3]

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Рубин  А.Б.  Биофизика:  учеб.  –  М.:  Изд-во  Моск.  ун-та,  2004.  –  Т.2  (Биофизика    клеточных  процессов).   (глава  ХV.  Молекулярная  организация  биологических мембран, §1. Состав и строение биологических мембран ). 

  2.      Антонов  В.Ф.,  Черныш  А.М.,  Пасечник  В.И.,  Вознесенский  С.А.,  Козлова   Е.К.  Биофизика: учеб. – М.: Владос, 2003. 

  3.      Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні


  Секція 3Секція 5