• Секція 3

  Тема 3. Рідкі кристали, транспортні системи біологічних мембран

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1.Історія відкриття рідких  кристалів ( РК) та ії структура.

  2.Класифікація та властивості  РК 

  3.Транспорт іонів через біологічні мембрани.

  4.Молекулярні основи первинно-активного транспорту іонів.

  5.Мембранний транспорт макромолекул: екзоцитоз і ендоцитоз.

  6.Молекулярні механізми синаптичної передачі.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 3.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Класифікація РК: нематичні, смектічні, холестерічні Література: [1, 2,4]

  Молекулярні механізми синаптичної передачі. Синтез нейротрансмітера і його транспорт в синаптичні везикули. Мембранні білки везикул і пресинаптичної мембрани, що регулюють екзоцитоз. Викид медіатора в синаптичну щілину.

  Література: [1, 3, 5,6]

   

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.      Камкин  А.Г.,  Киселева  И.С.  Физиология  и  молекулярная  биология  мембран клеток:  уч.  пособие.  –  М.:  Изд.  центр  «Академия»,  2008. 

  2.      Болдырев А.А., Кяйвяряйнен Е.И., Илюха В.А., Биомембранология. Петрозаводск, 2006

  3. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  4. Блинов Л.В. Жидкие кристаллы: Структура и свойства. М. Книжный

  дом “ЛИБРОКОМ”, 2013.

  Додаткова література.

  5.      Антонов  В.Ф.,  Черныш  А.М.,  Пасечник  В.И.,  Вознесенский  С.А.,  Козлова   Е.К.  Биофизика: учеб. – М.: Владос, 2003. 

  6.      Гринштейн  С.В.,  Кост  О.А.  Структурно-функциональные  особенности мембранных белков // Успехи биол. химии. – 2001.  

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні

     Секція 2Секція 4