Структура за темами

 • Тема 3. Рідкі кристали, транспортні системи біологічних мембран

  Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми.

  1.Історія відкриття рідких  кристалів ( РК) та ії структура.

  2.Класифікація та властивості  РК 

  3.Транспорт іонів через біологічні мембрани.

  4.Молекулярні основи первинно-активного транспорту іонів.

  5.Мембранний транспорт макромолекул: екзоцитоз і ендоцитоз.

  6.Молекулярні механізми синаптичної передачі.

   

  Завдання для самостійної робот по  теме 3.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Класифікація РК: нематичні, смектічні, холестерічні Література: [1, 2,4]

  Молекулярні механізми синаптичної передачі. Синтез нейротрансмітера і його транспорт в синаптичні везикули. Мембранні білки везикул і пресинаптичної мембрани, що регулюють екзоцитоз. Викид медіатора в синаптичну щілину.

  Література: [1, 3, 5,6]

   

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

               Основна література:

  1.    Hille В. "Ion channels of excitable membranes", 3rd Edition, Sunderland MA, Sinauer Associates Inc., 2001.

  2.  Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  3.  Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 p.

  4. Robert H. Chen. Liquid Crystal Displays: Fundamental Physics and Technology.  John Wiley & Sons, Inc. 2011.- 497 стор.


  Додаткова література.

  5.  Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005

   6. Ingeborg Schmidt-Krey, James C. Gumbart. Structure and Function of Membrane Proteins.  Humana press. 2021 357 cтор.

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д.

  Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні