Структура за темами

 • Тема 2.  Сучасні підходи до дослідження біомембран.

   Викладач: Півнева Тетяна Андріівна

  Зміст теми

  1.Виділення і характеристика мембранних компонентів клітини

  2.Підходи до виділення та ідентифікації субклітинних мембранних компонентів.

  3.Аналіз структурних компонентів біологічних мембран.

  4.Виділення та аналіз ліпідних компонентів клітинних мембран.

  5.Виділення і аналіз та ідентифікація білкових компонентів мембран.

  Завдання для самостійної робот по  теме 2.

  1.Вивчення матеріалу лекції.

  2.Опрацювання матеріалу, що винесений на самостійне вивчення:

  Метод адсорбційної хроматографії, імуноафінні методи.  Ідентифікація субклітинних мембранних компонентів за допомогою маркерних ферментів. Вивчення білків методами рентгенівської та електронної кристалографії. Метод диференційної сканувальної калориметрії. Література: [1,2,3]

  Метод флуоресцентного фарбування. Література: [3,  4, 5]

  Вибір детергенту. Розподіл білкових сумішей: висолювання, іонобмінна хроматографія, афінна хроматографія, гель-фільтрація, електрофорез.

   Методи хімічного аналізу білків. Література: [1, 4, 7,8 http://www.sciencemag.org]

  Історія відкриття флуоресцентних міток, конфокальна мікроскопія. Література: [ 1, 5]

   

         Основна література:

  1.   Ingeborg Schmidt-Krey, James C. Gumbart. Structure and Function of Membrane Proteins.  Humana press. 2021 357 cтор.

  2.  Брик  Т.М.  Енциклопедія  мембран:   2  т.  –  К.:  Вид.  дім  «Києво-Могилянська академія», 2005

  3. Hammond, C. Cellular and molecular neurophysiology. Third edition. - Amsterdam: ELSEVIER, 2008. - 405 pp.

  4. Molecular Biology of the Cell by Alexander Johnson (Autor), Bruce Alberts Julian Lewis, 2014 p. – 1464 р.

  5. Luis Del Valle. Immunohistochemistry and Immunocytochemistry. Methods and protocols Humana press. 2022p.-  281 cтор.


  Додаткова література.

  6. Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура И.С., Мірошниченко М. С., Шуба М.Ф. Біофізика:          К.: Обереги, 2001.

  7. Joseph R. Lakowicz. Principles of Fluorescence Spectroscopy. -N.Y.: Springer Science, 2006. 

  8. Peters A., Palay S.L., Webster H.deF Fine Structure of the Nervous System: Neurons and Their Supporting Cells, Third edition. NY, Oxford University Press, 1991

  Електронні ресурси, включаючи доступ до баз даних і. т.д. Інформаційні ресурси: http://scitation.aip.org/, http://www.sciencemag.org/ електронні конспекти лекцій, навчальні посібники та збірники завдань, розроблені для даного курсу.