Структура за темами

 • 1. Історія фізіології

  • Початки фізіології
  • Фізіологія XIX століття
  • Клітинна та патологічна фізіологія
  • Найважливіші відкриття фізіології XX-XXI століть
  • Історія фізіології в Україні
  • Інститут фізіології і світова наука

  Завдання:
  Есе "Чи існує фізіологія як наука в XXI столітті?"

  Література:
  •Lemoine, Maël; Pradeu, Thomas (2018). Dissecting the Meanings of “Physiology” to Assess the Vitality of the Discipline. Physiology 33 (4): 236–245. ISSN 1548-9213. doi:10.1152/physiol.00015.2018


 • 2. Вступ до наукової літератури

  • Бази наукової інформації. Бази наукової літератури. Наукометрія
  • Принципи рецензування
  • Конфлікт інтересів у науковій діяльності
 • 3. Основи статистичних методів

  • Термінологія описової та висновувальної статистики
  • Представлення статистичних даних
  • Статистичні розподіли та вибір статистичних методів
  • Тестування гіпотез і p-values
  • Поправки на множинні порівняння
  • Поширені помилки при застосуванні статистичних методів

  Література

  • Prism 8 Statistics Guide
  • А. Чернінський. Статистика для юних науковців
  • Barbara Illowsky, Susan Dean. Introductory Statistics . OpenStax, Sep 19, 2013
  • https://www.umj.com.ua/article/2201/format-sovremennoj-zhurnalnoj-publikacii-po-rezultatam-klinicheskogo-issledovaniya-chast-4-biostatistika • 4. Практичні та етичні проблеми наукових публікацій

  • Система рецензування
  • Авторське право та відкритий доступ
  • Академічна недоброчесність
  • Вибір журналу та правила публікацій
  Файли: 2