Структура за темами

 • Дисципліна «Біофізика складних систем» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Молекулярна фізіологія та біофізика”, що читається в 1 та 2 семестрах в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), обсягом 180 годин.

  Мета дисципліни – сформувати загальні знання про закономірності організації та функціонування складних біологічних систем. 

  Курс присвячений вивченню біофізичних механізмів діяльності декількох систем в організмі людини. Серцево-судинна, шлунково-кишкова та нервова системи розглядаються на всіх рівнях їх функціонування від їх ролі в організмі, через функціонування різних спеціалізованих клітин, що складають їх тканини до молекулярних механізмів, що лежать в основі роботи клітин. Курс зосереджений на загальному розумінні схожості та відмінностей у молекулярних сигнальних шляхах, важливих для роботи цих різних систем. Паралельно курс надає детальні відомості про найсучасніші біофізичні, молекулярно-біологічні та генетичні методи та підходи, що використовуються в сучасних наукових дослідженнях для вивчення клітинних та молекулярних механізмів, що опосередковують функціонуванням складних біофізичних систем. • Лекція 1. Як мі будемо працювати?

  1.     Нащо ми всі зібрались.

  2.     Стандартний кар’єрний шлях у біомедичних науках.

  3.     Що ми будемо вивчати.

  4.     Як ми будемо це робити.

  5.     Першоджерела для читання та знання англійської мови.

  6.     Етика взаємовідношень у біомедичних дослідженнях.

  7.     Як ми будемо спілкуватися.

  Завдання

  Опрацювання розділів 1-2 книги Brain Facts та її Glossary.

  Практика. Ознайомлення з сучасною електрофізіологічною лабораторією.

  Лекція 2. Історія розвитку електрофізіологічних досліджень.

  1.     Місце біофізики серед інших природничо-наукових дисциплін.

  2.     Нерозривний взаємозв'язок фізичних і біологічних явищ.

  3.     Відкриття Гальвані і Вольта як основа для розвитку сучасної електрофізіології.

  4.     Ідеї та принципи сучасної електрофізіології.

  5.     Фізики, що зробили значний внесок в розвиток біології.

  Завдання

  Контрольна робота: диктант по англійській термінології у галузі нейронаук.

  Практика. Ознайомлення з лабораторією конфокальної мікроскопії.

  Лекція 3. Історія розвитку оптичних методів досліджень.

  1.     Нерозривний взаємозв'язок фізичних і біологічних явищ.

  2.     Розвиток оптики і способів реєстрації експериментальних результатів від мікроскопа Лівенгука до сучасних методів оптичних досліджень.

  3.     Мюллерівські клітини сітківки, як приклад оптоволокна розробленого природою

  4.     Квантові точки - сучасні флуоресцентні зонди

  Завдання

  Опрацювання розділів 3-4 книги Brain Facts.