Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  2 чи 3 семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекція – 2 год в тиждень (30 год); лабораторні  – 1 год в тиждень (15 год); самостійна робота – 105 год, залік – диференційований залік

  Мова викладання

  Українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів


  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М. Францевича НАН України, кім. 411).

   

  Лектор: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com

  Семінарські заняття: док. техн. наук, старший науковий співробітник, Згалат-Лозинський Остап Броніславович, zgalatlozynskyy@gmail.com

  Платформа для онлайн підключення

  Zoom


 • Тема 1 Вступ до курсу прогресивні порошкові матеріали

  В тему включено:

  Загальний огляд основних напрямів, які будуть вивчатись в курсі.

  Базові поняття необхідні для засвоєння курсу про отримання порошкових матеріалів

 • Тема 2. Основи порошкової технології

  В тему включено:

  Класифікація порошкових матеріалів.
  Особливості синтезу та  дослідження порошків.
  Способи формування виробів різної конфігурації з порошкових матеріалів

 • Тема 3. Спікання порошкових матеріалів

  В тему включено:

  Теорії спікання порошкових матеріалів.

  Спікання в твердій та в присутності рідкої фази.

 • Тема 4. Спікання з контрольованою швидкістю ущільнення

  В тему включено:

  Контроль структуроутворення в порошкових матеріалів через зворотній зв’язок з технологічними параметрами процесу.

  Особливості застосування методу СКШУ до отримання наноматеріалів.


 • Тема 5. Іскро-плазмове спікання

  В тему включено:

  Особливості консолідації порошкових матеріалів електричним струмом.

  Застосування методу ІПС для консолідації наноструктурних матеріалів


 • Тема 6. Мікрохвильова обробка порошкових матеріалів

  В тему включено:

  Особливості термохімічної обробки керамічних порошків та руди.
  Мікрохвильове спікання керамічних нанопорошків. 

  Мікрохвильові методи нанесення покриття.

 • Тема 7. Сучасні композиційні матеріали на основі тугоплавких сполук

  В тему включено: технології виготовлення методами порошкової металургії виробів з композиційних матеріалів для атомної енергетики, аерокосмічної галузі, військової техніки, машинобудування і т.д. • Тема 8. Перспективні порошкові матеріали та технології

  В тему включено:

  Застосування сучасних підходів до розробки нових матеріалів.

  Розвиток порошкового матеріалознавства в глобальному контексті кліматичних та соціальних змін.