Структура за темами

  • Класифікація лазерів по типу активної речовини, резонатора, способу збудження.

    Aктивні середовища. Тверді тіла. Діелектричні кристали і стекла. Напівпровідники.  Рідкі активні середовища. Рідини з активними іонами рідкісноземельних металів.  Розчини органічних барвників.

    Aктивні середовища. Гази і плазма. Суміші нейтральних атомів. Суміші іонів.  Пари металів. Молекулярні суміші. Плазма.

    Системи підготовки робочого тіла.   Системи накачки. Оптичне накачування. Оптичні схеми систем накачування. Накачування електричним розрядом.  Властивості газового розряду.  Вольт-амперна характеристика (ВАХ).   Накачування газових лазерів несамостійним електричним розрядом. Накачування газових лазерів самостійним електричним розрядом.  Накачування напівпровідникових лазерів.   Теплова накачування в газодинамічних лазерах. Хімічне накачування.   Спектр випромінювання лазера. Параметри лазерного променя.