Структура за темами

 •        Взаємодія електромагнітного випромінювання з атомними системами. Оптичне випромінювання. Квантові переходи. Правила відбору. Електромагнітне випромінювання та кванти.  Спонтанне  та  вимушене  випромінювання.  Коефіцієнти Ейнштейна. Класичні коливальні системи, резонанс та аналогії  з квантовими системами. Принцип невизначенності.


 • Інтенсивність та  ширина ліній. Позитивний зворотній  зв`язок в квантових генераторах, наближення самозбудження. 2,3,4-рівнева схеми оптичних підсилювачів-активних середовищ лазерів.

  Принципова схема лазера. • Класифікація лазерів по типу активної речовини, резонатора, способу збудження.

  Aктивні середовища. Тверді тіла. Діелектричні кристали і стекла. Напівпровідники.  Рідкі активні середовища. Рідини з активними іонами рідкісноземельних металів.  Розчини органічних барвників.

  Aктивні середовища. Гази і плазма. Суміші нейтральних атомів. Суміші іонів.  Пари металів. Молекулярні суміші. Плазма.

  Системи підготовки робочого тіла.   Системи накачки. Оптичне накачування. Оптичні схеми систем накачування. Накачування електричним розрядом.  Властивості газового розряду.  Вольт-амперна характеристика (ВАХ).   Накачування газових лазерів несамостійним електричним розрядом. Накачування газових лазерів самостійним електричним розрядом.  Накачування напівпровідникових лазерів.   Теплова накачування в газодинамічних лазерах. Хімічне накачування.   Спектр випромінювання лазера. Параметри лазерного променя.


 • Резонатори. Ефективність резонатора. Розбіжність лазерного випромінювання. Просторові характеристики лазерного променя.   Поширення лазерного випромінювання в середовищах. Ослаблення лазерного випромінювання. Проходження лазерного випромінювання в атмосфері. Проходження лазерного випромінювання в воді.

   Генерація другої гармоніки. Звернення хвильового фронту.      Коефіцієнт корисної дії лазера. Мазери.     Газові лазери . Загальна характеристика та особливості газових лазерів.  Атомарні газові лазери.  Іонні газові лазери.    Молекулярні лазери. Твердотільні і рідинні лазери. Загальна характеристика та особливості твердотільних лазерів.  Рубіновий лазер. Лазери на кристалах і стеклах,  активованих неодимом. Напівпровідникові лазери.

  Системи охолодження лазерів.

  Вплив лазерного випромінювання на матеріали. Нагрівання матеріалів лазерним випромінюванням. Зміна фазового стану матеріалу при нагріванні лазерним випромінюванням.

  Застосування лазерів. Лазерні технології в обробці матеріалів. Лазерна термообробка матеріалів. Лазерне зварювання. Різка матеріалів лазерним випромінюванням. Пробивання отворів лазером.

  Лазери в космічних дослідженнях. Лазерні інформаційні системи. Лазери в системах передачі енергії.

  Лазерний термоядерний синтез. Лазери в медицині.