• Topic 2

    Інтенсивність та  ширина ліній. Позитивний зворотній  зв`язок в квантових генераторах, наближення самозбудження. 2,3,4-рівнева схеми оптичних підсилювачів-активних середовищ лазерів.

    Принципова схема лазера.    Topic 1Topic 3