Структура за темами

  •        Взаємодія електромагнітного випромінювання з атомними системами. Оптичне випромінювання. Квантові переходи. Правила відбору. Електромагнітне випромінювання та кванти.  Спонтанне  та  вимушене  випромінювання.  Коефіцієнти Ейнштейна. Класичні коливальні системи, резонанс та аналогії  з квантовими системами. Принцип невизначенності.