Структура за темами

 • Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  I курс, весняний семестр – ІI курс, осінній семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекції – 2 години на тиждень (30 годин); семінари  – 1 година на тиждень (15 годин); самостійна робота – 105 годин

  Мова викладання

  українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

  Лектор: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Семінарські заняття: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Розміщення курсу

  платформа для онлайн підключення: Google Meet


 • Лекція 1. Фізичні аспекти та технології з’єднання матеріалів

  Основні теми Лекції:

  –  основні поняття та визначення;

  –  цілі та задачі з’єднання матеріалів та конструкцій;

  –  основні фізичні процеси, що визначають з’єднання матеріалів;

  –  огляд технологій з'єднань матеріалів;

  –  ключові концепції аналізу з’єднань.


 • Лекція 2. Зварювання плавленням

  Основні теми Лекції:

  –  зварювання: історичний аспект;

  –  класифікація з’єднань і зварних швів;

  –  дугове зварювання;

  –  електронно-променеве зварювання;

  –  лазерне зварювання;

  –  інші види зварювання плавленням.


 • Лекція 3. Зварювання в твердому стані

  Основні теми Лекції:

  – загальні принципи, переваги та недоліки методів зварювання в твердому стані;

  – ковальське зварювання;

  – зварювання тертям;

  – зварювання тертям з перемішуванням;

  – дифузійне зварювання;

  – зварювання вибухом.


 • Лекція 4. Особливості розвитку температурного стану матеріалів і конструкцій при зварюванні та термообробці

  Основні теми Лекції:

  –  теплофізичні властивості матеріалів;

  –  енергетичні характеристики зварювальних джерел тепла;

  –  фізичні основи розповсюдження тепла при зварюванні;

  –  оптимізація умов зварювання;

  –  інструментальні методи вимірювання температури.


 • Лекція 5. Елементи теорії гідродинаміки зварювальної ванни

  Основні теми Лекції:

  –  плавлення металу в процесі зварювання, ньютонівська та неньютонівська рідина;

  –  закони збереження маси, моменту та енергії ньютонівської рідини;

  –  рівняння Нав'є-Стокса, наближення Обербека-Бусінеска;

  –  сили поверхневого натягу, ефект Марангоні, нестабільність Релея;

  –  основний закон гідростатики;

  –  сили Лоренца;

  –  гідродинаміка зварювальної ванни та плавлення металу електроду;

  –  парогазовий канал.


 • Лекція 6. Металургійні процеси та мікроструктурні перетворення в металах при зварюванні

  Основні теми Лекції:

  –  термодинамічні та кінетичні основи металургійних процесів;

  –  основні поняття про кристалізацію;

  –  неоднорідність металу шва;

  –  хімічні реакції при зварюванні;

  –  види перетворень в металі;

  –  кінетика дифузійного та мартенситного перетворення;

  –  діаграми фазового складу;

  –  тверді розчини;

  –  регресійні рівняння розрахунку параметрів діаграм перетворень.


 • Лекція 7. Особливості розвитку напружено-деформованого стану при зварюванні

  Основні теми Лекції:

  –  основні поняття про напружено-деформований стан суцільного середовища;

  –  елементи теорії пластичності;

  –  основи теорії термодеформування пружно-пластичного середовища;

  –  причини формування залишкового напружено-деформованого стану в області зварних з’єднань;

  –  релаксація напружень;

  –  інструментальні методи вимірювання зварювальних деформацій.


 • Лекція 8. Руйнування матеріалів, дефекти з’єднань та їх припустимість

  Основні теми Лекції:

  –  фундаментальні аспекти руйнування матеріалів;

  –  втомне руйнування, основні терміни та визначення;

  –  різновиди втомного руйнування, малоциклова та багатоциклова втома;

  –  дефекти з’єднань: визначення та класифікація;

  –  тріщини, їх схематизація, класифікація та припустимість;

  –  пори, їх класифікація та шляхи запобігання утворенню;

  –  включення, типи та причини появи;

  –  класифікація дефектів форми.


 • Лекція 9. Інструментальні методи контролю якості з’єднань

  Основні теми Лекції:

  –  предмет контролю стану з’єднань і види контролю;

  –  руйнівний контроль з’єднань, види випробувань;

  –  напівруйнівний контроль з’єднань, види випробувань;

  –  неруйнівний контроль з’єднань, види випробувань;

  –  стандарти, що регламентують неруйнівний контроль.

 • Лекція 10. Термічна та механічна обробка матеріалів і конструкцій

  Основні теми Лекції:

  –  основні види термічної обробки;

  –  інструментальні засоби та контроль термічної обробки;

  –  термічна обробка алюмінієвих, мідних, титанових, магнієвих і нікелевих сплавів;

  –  природа деформаційного зміцнення;

  –  небажаний наклеп, перенаклеп і знеміцнення;

  –  дробеструминний спосіб нагартовки;

  –  ультразвукова ударна обробка.


 • Лекція 11. Фундаментальні основи та технології паяння

  Основні теми Лекції:

  –  паяння та паюваність;

  –  фактори, що визначають якість паяних з’єднань;

  –  види припоїв;

  –  класифікація технологій паяння;

  –  види припоїв, легування припоїв;

  –  характерні особливості паяння;

  –  переваги та недоліки паяння.


 • Лекція 12. Адгезійне з'єднання матеріалів

  Основні теми Лекції:

  –  природа адгезії, електростатична, дифузійна, механічна та абсорбційна теорії адгезії;

  –  механізми та причини руйнування адгезійних з'єднань;

  –  основні вимоги для забезпечення якості адгезійних з’єднань;

  –  види адгезивів, порядок вибору адгезиву;

  –  процедура нанесення адгезивів;

  –  переваги та недоліки адгезійного з’єднання.


 • Лекція 13. Механічне з'єднання конструкцій

  Основні теми Лекції:

  –  класифікація та основні види механічних з’єднань;

  –  болтові з’єднання, види їх руйнування та розрахунок на міцність;

  –  заклепкові з’єднання, види їх руйнування та розрахунок на міцність;

  –  рухливі механічні з’єднання;

  –  порядок вибору методу механічного з'єднання.


 • Лекція 14. Особливості з’єднання окремих видів матеріалів

  Основні теми Лекції:

  –  алюміній та алюмінієві сплави;

  –  титан і титанові сплави;

  –  композитні матеріали;

  –  керамічні матеріали.


 • Лекція 15. Штучний інтелект і машинне навчання для задач з’єднання та обробки матеріалів

  Основні теми Лекції:

  –  елементи теорії промислових революцій;

  –  основи штучного інтелекту та машинного навчання, визначення та поняття;

  –  основні цілі штучного інтелекту та машинного навчання для смарт-виробництва;

  –  контроль якості та дефектоскопія;

  –  вибір і характеризація матеріалів;

  –  оптимізація процесів;

  –  предиктивне технічне обслуговування

  –  інтелектуальні роботизовані системи;

  –  концепція цифрового двійника.