Структура за темами

 • Про освітній курс

  Рівень вищої освіти

  Другий (магістерський)

  Галузь знань

  13 Механічна інженерія

  Спеціальність

  132 Матеріалознавство

  Освітня програма

  Матеріалознавство

  Статус дисципліни

  вибіркова

  Форма навчання

  очна (денна)

  Рік підготовки, семестр

  I курс, весняний семестр – ІI курс, осінній семестр

  Обсяг дисципліни

  5 кредитів (150 годин)

  Семестровий контроль/ контрольні заходи

  диференційований залік

  Розклад занять

  лекції – 2 години на тиждень (30 годин); семінари  – 1 година на тиждень (15 годин); самостійна робота – 105 годин

  Мова викладання

  українська

  Інформація про
  керівника курсу / викладачів

  Кафедра прикладної фізики та матеріалознавства (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України).

  Лектор: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Семінарські заняття: докт. техн. наук, Міленін Олексій Сергійович, asmilenin@ukr.net, 067-457-95-99

  Розміщення курсу

  платформа для онлайн підключення: Google Meet


 • Лекція 1. Фізичні аспекти та технології з’єднання матеріалів

  Основні теми Лекції:

  –  основні поняття та визначення;

  –  цілі та задачі з’єднання матеріалів та конструкцій;

  –  основні фізичні процеси, що визначають з’єднання матеріалів;

  –  ключові концепції аналізу з’єднань.


  • Лекція 2. Зварювання плавленням

   Основні теми Лекції:

   –  зварювання: історичний аспект;

   –  класифікація з’єднань та зварних швів;

   –  дугове зварювання;

   –  електронно-променеве зварювання;

   –  лазерне зварювання;

   –  інші види зварювання плавленням.


   • Лекція 3. Зварювання в твердому стані

    Основні теми Лекції:

    – загальні принципи, переваги та недоліки методів зварювання в твердому стані;

    – ковальське зварювання;

    – зварювання тертям;

    – зварювання тертям з перемішуванням;

    – дифузійне зварювання;

    – зварювання вибухом.


    • Лекція 4. Особливості розвитку температурного стану матеріалів і конструкцій при зварюванні

     Основні теми Лекції:

     –  теплофізичні властивості матеріалів;

     –  енергетичні характеристики зварювальних джерел тепла;

     –  фізичні основи розповсюдження тепла при зварюванні;

     –  оптимізація умов зварювання;

     –  інструментальні методи вимірювання температури.


     • Лекція 5. Елементи теорії гідродинаміки зварювальної ванни

      Основні теми Лекції:

      –  плавлення металу в процесі зварювання, ньютонівська та неньютонівська рідина;

      –  закони збереження маси, моменту та енергії ньютонівської рідини;

      –  рівняння Нав'є-Стокса, наближення Обербека-Бусінеска;

      –  сили поверхневого натягу, ефект Марангоні, нестабільність Релея;

      –  основний закон гідростатики;

      –  сили Лоренца;

      –  гідродинаміка зварювальної ванни та плавлення металу електроду;

      –  парогазовий канал.


      • Лекція 6. Металургійні процеси та мікроструктурні перетворення в металах при зварюванні

       Основні теми Лекції:

       –  термодинамічні та кінетичні основи металургійних процесів;

       –  основні поняття про кристалізацію;

       –  неоднорідність металу шва;

       –  хімічні реакції при зварюванні;

       –  види перетворень в металі;

       –  кінетика дифузійного та мартенситного перетворення;

       –  діаграми фазового складу;

       –  тверді розчини;

       –  регресійні рівняння розрахунку параметрів діаграм перетворень.


       • Лекція 7. Особливості розвитку напружено-деформованого стану при зварюванні

        Основні теми Лекції:

        –  основні поняття про напружено-деформований стан суцільного середовища;

        –  елементи теорії пластичності;

        –  основи теорії термодеформування пружно-пластичного середовища;

        –  причини формування залишкового напружено-деформованого стану в області зварних з’єднань;

        –  релаксація напружень;

        –  інструментальні методи вимірювання зварювальних деформацій.


        • Лекція 8. Руйнування матеріалів, дефекти з’єднань та їх припустимість

         Основні теми Лекції:

         –  фундаментальні аспекти руйнування матеріалів;

         –  втомне руйнування, основні терміни та визначення;

         –  різновиди втомного руйнування, малоциклова та багатоциклова втома;

         –  дефекти з’єднань: визначення та класифікація;

         –  тріщини, їх схематизація, класифікація та припустимість;

         –  пори, їх класифікація та шляхи запобігання утворенню;

         –  включення, типи та причини появи;

         –  класифікація дефектів форми.


         • Лекція 9. Інструментальні методи контролю якості з’єднань

          Основні теми Лекції:

          –  предмет контролю стану з’єднань і види контролю;

          –  руйнівний контроль з’єднань, види випробувань;

          –  напівруйнівний контроль з’єднань, види випробувань;

          –  руйнівний контроль з’єднань, види випробувань;

          –  стандарти, що регламентують неруйнівний контроль.

          • Лекція 10. Термічна та механічна обробка матеріалів і конструкцій

           Основні теми Лекції:

           –  основні види термічної обробки;

           –  інструментальні засоби та контроль термічної обробки;

           –  термічна обробка алюмінієвих, мідних, титанових, магнієвих і нікелевих сплавів;

           –  природа деформаційного зміцнення;

           –  небажаний наклеп, перенаклеп і знеміцнення;

           –  дробеструминний спосіб нагартовки;

           –  ультразвукова ударна обробка.


           • Лекція 11. Фундаментальні основи та технології паяння

            Основні теми Лекції:

            –  паяння та паюваність;

            –  фактори, що визначають якість паяних з’єднань;

            –  види припоїв;

            –  класифікація технологій паяння;

            –  види припоїв, легування припоїв;

            –  характерні особливості паяння;

            –  переваги та недоліки паяння.


            • Лекція 12. Адгезійне з'єднання матеріалів

             Основні теми Лекції:

             –  природа адгезії, електростатична, дифузійна, механічна та абсорбційна теорії адгезії;

             –  механізми та причини руйнування адгезійних з'єднань;

             –  основні вимоги для забезпечення якості адгезійних з’єднань;

             –  види адгезивів, порядок вибору адгезиву;

             –  процедура нанесення адгезивів;

             –  переваги та недоліки адгезійного з’єднання.


             • Лекція 13. Механічне з'єднання конструкцій

              Основні теми Лекції:

              –  класифікація та основні види механічних з’єднань;

              –  болтові з’єднання, види їх руйнування та розрахунок на міцність;

              –  заклепкові з’єднання, види їх руйнування та розрахунок на міцність;

              –  рухливі механічні з’єднання;

              –  порядок вибору методу механічного з'єднання.


              • Лекція 14. Особливості з’єднання окремих видів матеріалів

               Основні теми Лекції:

               –  алюміній та алюмінієві сплави;

               –  титан і титанові сплави;

               –  композитні матеріали;

               –  керамічні матеріали.


               • Лекція 15. Штучний інтелект і машинне навчання для з’єднання та обробки матеріалів

                Основні теми Лекції:

                –  елементи теорії промислових революцій;

                –  основи штучного інтелекту та машинного навчання, визначення та поняття;

                –  основні цілі штучного інтелекту та машинного навчання для смарт-виробництва;

                –  контроль якості та дефектоскопія;

                –  вибір і характеризація матеріалів;

                –  оптимізація процесів;

                –  предиктивне технічне обслуговування

                –  інтелектуальні роботизовані системи;

                –  концепція цифрового двійника.