Структура за темами

  • Статистичне навчання - це вирішальній інструмент для будь-кого, хто бажає зрозуміти свої дані та екстрагувати корисні патерни з масиву інформації. Ця галузь науки поєднує як методи класичної статистики, так і сучасні методи машинного навчання, які спрямовані на створення моделей, що описують складні взаємовідносини між даними, а також дозволять зробити необхідні висновки щодо природи цієї взаємодії. На курсі розглядаються основні поняття та методи прикладної статистики.



    • Здатність проводити статистичний аналіз даних за допомогою основних методів класичної статистики

    • Застосовувати мову програмування Python для проведення статистичного аналізу, інтерпретації отриманих результатів та їх коректний опис.

    • Застосовувати набуті знання у самостійній роботі та наукових дослідженнях, доповідати та представляти результати власних досліджень та досліджень інших авторів, вміти приймати участь в обговореннях та змістовно відповідати на запитання