Структура за темами

 • Об'єктно-орієнтовне програмування

  Зміст

  1. Процедурний і об'єктно-орієнтований підходи розробки програмного забезпечення
  2. Клас і об'єкт
  3. Інкапсуляція
  4. Спадкування
  5. Поліморфізм

  Поняття для засвоєння

  1. Клас
  2. Поле
  3. Метод
  4. Інкапсуляція
  5. Спадкування
  6. Поліморфізм
  7. Абстрактний метод
  8. Інтерфейс

  Література

  1. Б. Маклафлин, Г. Поллгайс, Д. Уэст. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. — СПб.: Питер, 2013. — 608 с., ISBN 978-5-496-00144-1
  2. Т. А. Павловская. C#. программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2014. — 432 с., ISBN 978-5-496-00861-7
  3. Microsoft Official Academic Course. Exam 98-361 MTA Software Development Fundamentals. — Wiley, 2011
  4. Макконнелл С. Совершенный код. — Русская Редакция, Microsoft Press, 2017. — ISBN 978-5-7502-0064-1.
  5. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования – СПб.: Питер, 2011.
  6. Мартин Фаулер. Рефакторинг: улучшение существующего кода – СПб.: Символ-Плюс, 2004.


  Файл: 1Завдання: 1
 • Принципи розробки програмного забезпечення

  Зміст

  1. Процес розробки ПЗ
  2. Послідовна і поетапна розробка
  3. Проектування архітектури

  Поняття для засвоєння

  1. Складність ПЗ, архітектура ПЗ
  2. Парадигми програмування: процедурна, ООП, функціональна
  3. Інкапсуляція, спадкування, поліморфізм функцій, поліморфізм класів
  4. Рефакторинг

  Література

  1. Орлов С. А. Программная инженерия. Учебник для вузов. — 5-е вид. — СПб. : Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-01917-0.
  2. Макконнелл С. Совершенный код. — Русская Редакция, Microsoft Press, 2017. — ISBN 978-5-7502-0064-1.
  3. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования – СПб.: Питер, 2011.
  4. Мартин Фаулер. Рефакторинг: улучшение существующего кода – СПб.: Символ-Плюс, 2004.


 • Системи контролю версій

  Зміст

  1. Централізовані та розподілені системи контролю версій (CVS)
  2. Subversion як приклад централізованої CVS
  3. Git як приклад розподіленої CVS
  4. команди push, pull, commit, merge 

  Ресурси

  1. https://githowto.com/
  2. What is the best (and safest) way to merge a Git branch into master?
  3. Робота з гілками в Git

  Завдання: 1
 • Шаблони проектування. Породжуючі шаблони

  Зміст

  1. Задача проектування архітектури програмного забезпечення
  2. Поняття шаблону проектування
  3. Породжуючі шаблони

  Поняття для засвоєння

  1. Архітектура програмного забезпечення
  2. Одинак
  3. Мультитон
  4. Пул об'єктів
  5. Прототип
  6. Фабричний метод
  7. Абстрактна фабрика
  8. Будівельник

  Література

  1. https://developer.ibm.com/technologies/web-development/series/uml-basics/
  2. Э. Фримен, Э. Фримен, К.Сьерра, Б.Бейтс. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2011.
  3. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования – СПб.: Питер, 2011.
  4. https://refactoring.guru/uk/design-patterns
  5. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/
  6. Орлов С. А. Программная инженерия. Учебник для вузов. — 5-е вид. — СПб. : Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-01917-0.
  7. Мартин Фаулер. Рефакторинг: улучшение существующего кода – СПб.: Символ-Плюс, 2004.
  8. Макконнелл С. Совершенный код. — Русская Редакция, Microsoft Press, 2017. — ISBN 978-5-7502-0064-1.
  9. К. Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования: Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку – М: ООО «И.Д. Вильямс», 2009.

  Завдання: 2
 • Шаблони проектування. Структурні шаблони

  Зміст

  1. Структурні шаблони

  Поняття для засвоєння

  1. Декоратор
  2. Адаптер
  3. Фасад
  4. Заступник
  5. Міст
  6. Компонувальник
  7. Легковаговик

  Література

  1. https://developer.ibm.com/technologies/web-development/series/uml-basics/
  2. Э. Фримен, Э. Фримен, К.Сьерра, Б.Бейтс. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2011.
  3. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования – СПб.: Питер, 2011.
  4. https://refactoring.guru/uk/design-patterns
  5. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/
  6. Орлов С. А. Программная инженерия. Учебник для вузов. — 5-е вид. — СПб. : Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-01917-0.
  7. Мартин Фаулер. Рефакторинг: улучшение существующего кода – СПб.: Символ-Плюс, 2004.
  8. Макконнелл С. Совершенный код. — Русская Редакция, Microsoft Press, 2017. — ISBN 978-5-7502-0064-1.
  9. К. Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования: Введение в объектно-ориентированный анализ, проектирование и итеративную разработку – М: ООО «И.Д. Вильямс», 2009.

  Файл: 1Завдання: 1
 • Шаблони проектування: поведінкові шаблони та архітектурні шаблони

  Зміст

  1. Шаблони поведінки
  2. Шаблони архітектури

  Поняття для засвоєння

  1. Стратегія
  2. Стан
  3. Спостерігач
  4. Ітератор
  5. Команда
  6. Відбиток
  7. Відвідувач
  8. MVC
  9. Модель
  10. Представлення
  11. Контролер

  Література

  1. https://developer.ibm.com/technologies/web-development/series/uml-basics/
  2. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/
  3. Э. Фримен, Э. Фримен, К.Сьерра, Б.Бейтс. Паттерны проектирования. – СПб.: Питер, 2011.
  4. Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Д. Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного программирования. Паттерны проектирования – СПб.: Питер, 2011.
  5. https://refactoring.guru/uk/design-patterns
  6. Орлов С. А. Программная инженерия. Учебник для вузов. — 5-е вид. — СПб. : Питер, 2016. — ISBN 978-5-496-01917-0.
  7. Мартин Фаулер. Рефакторинг: улучшение существующего кода – СПб.: Символ-Плюс, 2004.
  8. Макконнелл С. Совершенный код. — Русская Редакция, Microsoft Press, 2017. — ISBN 978-5-7502-0064-1.

  Файл: 1Завдання: 2
 • Метод скінченних різниць

  Зміст

  1. Асимптотичні оцінки
  2. Різницеві похідні
  3. Різницеві схеми у тривіальних і складних геометріях
  4. Приклад розв'язання рівняння Пуасона (одновимірна сітка)
  5. Приклад розв'язання рівняння дифузії (двовимірна сітка)

  Поняття для засвоєння

  1. O-, Ω-, Θ-нотація
  2. Ліво-, право- і центральна різницева похідні
  3. Стійкість різницевої схеми
  4. Явні та неявні методи

  Література

  1. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учебное пособие для вузов. — М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1989. — с. 432. — ISBN 5-02-013996-3.
  2. Hutchinson I. H. A Student’s Guide to Numerical Methods. — Cambridge University Press. — 222 с. — ISBN 1107095670.
  3. Fornberg B. Generation of finite difference formulas on arbitrarily spaced grids // Mathematics of Computation. — 1988. — т. 51, No 184. — с. 699—699. — DOI: 10.1090/s0025-5718-1988-0935077-0.
  4. Harmuth H. F., (Eds.) B. M. Calculus of Finite Differences in Quantum Electrodynamics. — Academic Press, 2003. — (Advances in Imaging and Electron Physics 129). — ISBN 978-0-12-014771-7.
  5. Boole G. A Treatise on the Calculus of Finite Differences. — Cambridge University Press, 2009. — DOI: 10.1017/cbo9780511693014.

 • Метод контрольних об'ємів

  Зміст

  1. Консервативні та неконсервативні методи обчислень
  2. Рівняння із негладкими коефіцієнтами
  3. Генерація та обробка сіток для складних геометрій
  4. Формулювання задач у термінах методу контрольних об'ємів

  Поняття для засвоєння

  1. Консервативність чисельної схеми
  2. Квадратурні формули
  3. Закони збереження

  Література

  1. Šolı́n P., Segeth K., Doležel I. Higher-Order Finite Element Methods. — Boca Raton London Newy York Washington, D.C. : Chapman & Hall/CRC, 2004. —
   ISBN 1-58488-438-X.
  2. Самарский А. А. Введение в теорию разностных схем. — М. : Наука, 1971.
  3. Gander M. J., Kwok F. Numerical Analysis of Partial Differential Equations Using Maple and MATLAB. — Society for Industrial, Applied Mathematics, 08.2018. — DOI: 10.1137/1.9781611975314.
  4. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учебное пособие для вузов. — М. : Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1989. — с. 432. — ISBN 5-02-013996-3.
  5. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей: в 2-х томах. Т. 1. — М. : Мир, 1991. — с. 504. — ISBN 5-03-001881-6.

 • Метод скінченних елементів

  Зміст

  1. Варіаційне формулювання. Методи Рітца і Галеркіна
  2. Слабка і сильна форма крайової задачі
  3. Проектування скінченного елементу

  Поняття для засвоєння

  1. Метод Рітца
  2. Метод Галеркіна
  3. Функціональний простір Соболєва
  4. Сильна форма
  5. Слабка форма
  6. Скінченний елемент
  7. Функції форми

  Література

  1. Jin J.-M. The finite element method in electromagnetics. — 3rd Ed. — Wiley, 2014.
  2. Šolı́n P., Segeth K., Doležel I. Higher-Order Finite Element Methods. — Boca Raton London Newy York Washington, D.C. : Chapman & Hall/CRC, 2004. —
   ISBN 1-58488-438-X.
  3. Gander M. J., Kwok F. Numerical Analysis of Partial Differential Equations Using Maple and MATLAB. — Society for Industrial, Applied Mathematics, 08.2018. — DOI: 10.1137/1.9781611975314.