Структура за темами

 • Загальне

  Рентгенівська та електронна спектроскопія
 • Секція 1

  ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРОЦЕСУ фотопоглинання
  1.1 Взаємодія випромінювання з речовиною
  1.2 Нестаціонарне опис процесу фотопоглинання електромагнітного випромінювання
  1.3 Стаціонарне опис процесу фотопоглинання
  РЕНТГЕНІВСЬКА фотоелектронна спектроскопія
  2.1 Фізичні основи методу
  2.2 Основне рівняння фотоефекту
  2.3 Експериментальна техніка
  2.4 Основні закономірності в рентгеноелектронних спектрах
  РЕНТГЕНІВСЬКА емісійних СПЕКТРОСКОПІЯ
  3.1 Характеристичне рентгенівське випромінювання
  3.2 Форма, ширина і інтенсивність ліній рентгенівського спектра
  3.3 Повні набори рентгенівських спектрів
  3.4 Апаратура • Секція 2

  ЕЛЕКТРОННА оже - СПЕКТРОСКОПІЯ
  4.1 Фізичні основи методу оже-спектроскопії
  4.2 Залежність перетину іонізації рівня від енергії первинного пучка
  4.3 Вплив зворотного потоку розсіяних електронів на число порушуваних оже-електронів
  4.4 Вплив кута падіння первинних електронів на число виходять оже-електронів
  4.5 Імовірність переходу в збудженому стані з утворенням фотона. Величини струмів оже-емісії
  4.6 Вимірювання енергетичних положень оже-піків
  4.7 Застосування операції, зворотної згортку, в техніці електронної оже-спектроскопії
  4.8 Вплив хімічного зв'язку атома на піки оже-електронів
  4.9 Якісний аналіз
  4.10 Оже-піки в загальному, спектрі вторинних електронів
  4.11 Апаратура і методика вимірювань оже-спектра
  4.12 Методика підготовки зразків

 • Секція 3

  СПЕКТРОСКОПІЯ РЕНТГЕНІВСЬКОГО РЕЗОНАНСНОГО І нерезонансна РОЗСІЯННЯ (RIXS- і REXS-спектри)
  7.1 Розсіювання рентгенівських променів
  7.2 Рентгенівська резонансна і нерезонансна емісія
  7.3 Комптонівське розсіювання (Комптон-ефект)
  7.4 Рентгенівське комбінаційне розсіювання

 • Секція 4

  ЕЛЕКТРОННА тунельного СПЕКТРОСКОПІЯ
  8.1 Експериментальні аспекти скануючої тунельної спектроскопії
  8.2 Локальна тунельна спектроскопія
  8.3 Теорії тунелювання електронів
  8.4 Особливості інформації, одержуваної в тунельної спектроскопії і основні події в становленні нанотехнологій