Структура за темами

 • Завданнями вивчення навчальної дисципліни “Фізика поверхні” є:

  - формування знань у галузі фізики та хімії поверхні як дисципліни, що є базовою для напівпровідникової емісійної, мікро- і наноелектроніки, що забезпечує підготовку магістрів для інтеграції їх у сферу новітніх технологій і сучасних знань;

  - отримання студентами знань у галузі електронної структури поверхні, про природу електронних поверхневих станів, адсорбційних та емісійних явищ, гетерогенного каталізу;

  - формування у студентів уявлень про головну роль поверхні в прямих перетворювачах енергії та екологічно чистих джерелах енергії, про методи управління атомною структурою та електронними властивостями поверхні, ознайомлення з методами досліджень структури та властивостей поверхні;

  - формування підходів до виконання досліджень студентами в галузі наноелектроніки в рамках випускних робіт на ступінь магістра.


 • Тема1. Атомна структура поверхні.

   

  Тема 2.

  Електронна структура поверхні.

   

  Тема 3.

  Електронні властивості поверхні.

   

  Тема 4.

  Структура меж розділу та електронні явища на них.

   

  Тема 5.

  Адсорбційні явища на поверхні.


 • Тема 1. Гомогенний і гетерогенний каталіз.

   

  Тема 2.

  Термоемісійні явища.

   

  Тема 3.

  Холодна електронна емісія.

   

   Тема 4.

  Будова та властивості тонких плівок.

   

  Тема 5.

  Вторинна електронна емісія - основа сучасних методів аналізу поверхні.

  Тема 6.

  Методи модифікування поверхні.


 • Тема 1. SEXAFS - спектроскопія

  Тема 2. XANES -  спектроскопія

  Тема 3. Дифракція повільних електронів. 

 •  Тема  1. Ультрафіолетова фотоелектронна спектроскопія. 

  Тема  2. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія. 

  Тема  3. Сканувальна зондова тунельна спектроскопія.