Структура за темами

 • Викладач: Валентин Геннадійович Гаврилюк

  Зміст теми

  1. Експеримент Вуда для переходів між енергетичними рівнями зовнішніх електронів в атомах натрію.
  2. Проблеми для резонансу на ядерних рівнях.
  3. Спроби отримати ядерний резонанс до відкриття Месбауера.
  4. Відкриття Месбауера. Схема експериментальної установки.
  5. Параметри ЯГР спектрів. Ізомерний зсув.
  6. Квадрупольна взаємодія.
  7. Надтонке поле на ядрі (ефект Зеємана).
  8. Інтерпретація компонент ЯГР спектрів в твердих розчинах.
  9. Конфігурації атомів вуглецю і азоту в парамагнітних ГЦК твердих розчинах Fe-C і Fe-N.
  10. Взаємодія між атомами впровадження в ГЦК твердих розчинах на основі заліза. Фазовий склад.

  Завдання для лабораторної роботи:

  1. Ознайомлення з месбауерівських спектрометром WISSEL.
  2. Вимірювання спектра твердого розчину Fe -9.1% C-9.3% N (at.%).
  3. Аналіз отриманого спектра в термінах розподілу атомів вуглецю і азоту в парамагнитной (аустеніт) і феромагнітної (мартенсит) компонентах спектру.