Topic outline

 • Курс складається із стислого огляду-класифікації сучасних методів дослідження матеріалів під впливом зовнішніх чинників: температури, тиску, механічного навантаження, магнітних та електричних полів та різних видів опромінення – різноманітні спектроскопічні методи. Більш детально, на прикладах європейських експериментальних інфраструктур, розглянуто способи реалізації високих магнітних полів та їх застосування, синхротронні експерименти та метод фотоелектронної спектроскопії, дифракційні методи та методи тунельної електронної спектроскопії.  • ARPES як приклад синхротронного експерименту
  • Мапа європейських синхротронів
  • Циклотрон і циклотронний резонанс, синхроциклотрон
  • Принцип роботи синхротрона: booster, storage ring, undulator
  • Beamline - лінія формування фотонного пучку
  • Протонний синхротрон
  • Великий адронний колайдер
  • Лазери на вільних електронах

  Контрольні питання

  1. Принцип роботи циклотрона та синхроциклотрона, в чому відмінності?
  2. Принцип роботи синхротрона. Енергії електронів в кільці і як компенсують енергетичні втрати?
  3. Принцип роботи ондулятора. Чим визначається енергія та поляризація синхротронного випромінювання?
  4. Основні елементи бімлайна?
  5. Принцип роботи лазера на вільних електронах? Його переваги перед синхротроном? 
  6. Конструкція та принцип роботи Великого адронного колайдера?