4. Фотоемісійна спектроскопія з кутовим розділенням (ARPES)6. Квантове тунелювання та тунельна спектроскопія: FT-STS