11. Методи засновані на квантових осциляціях13. Масивні дані