9. Мюонна спінова спектроскопія (µSR)11. Методи засновані на квантових осциляціях