• Тема 5. Напівкласика

  • ​τ-наближення
  • Електропровідність
  • Вплив магнітного поля
  • Ефект Хола у сильних та слабких магнітних полях та магнетоопір
  • Осциляції коефіцієнта Хола
  • Ефект де Гааза - ван Альфена

  Тема 4. Електронна зонна структураТема 6. Методи розрахунку електронної структури