Метою курсу «Управління цілісністю конструкцій та компонентів» є отримання знань та вмінь принципів проектування, експертизи та управління цілісністю відповідальних конструкцій і компонентів з сучасних матеріалів, оволодіння методами оцінки граничного стану типових конструкцій, розуміння основ мікромеханіки руйнування конструкційних матеріалів за різних умов зовнішнього навантаження, вміння формулювати та розв’язувати міждисциплінарні та мультифізичні задачі в сфері управління цілісністю матеріалів, конструкцій та промислових об’єктів.

Основним предметом вивчення програми курсу є фізико-механічні процеси, що визначають цілісність, надійність і роботоздатність сучасних матеріалів та конструкцій з них.