Метою курсу «Основи матеріалознавства органічних середовищ» є ознайомлення студентів з основними концепціями матеріалознавства, зокрема зі структурою та властивостями матеріалів, які використовуються в органічних середовищах. Студенти будуть мати змогу ознайомитися з основними методами та техніками, що застосовуються в матеріалознавстві для аналізу та вивчення властивостей матеріалів, а також з різними видами органічних матеріалами, їх властивостями та використанням у практичних застосуваннях.

Основним предметом вивчення програми курсу є структура та властивості органічних матеріалів.