Метою курсу «Фізико-хімічні основи отримання наноструктурованих матеріалів» є отримання знань та вмінь щодо теоретичних та практичних основ фізико-хімічних процесів, які відбуваються при формуванні наноструктурованих матеріалів, методів дослідження структурних параметрів матеріалів, прогнозування властивостей наноструктурованих матеріалів.

Основним предметом вивчення програми курсу є фізико-хімічні процеси, які відбуваються при формуванні наноструктурованих матеріалів та мають влив на структуру та функціональні властивості зразку.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Фізико-хімічні основи отримання наноструктурованих матеріалів» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики, що необхідні для розуміння фізико-хімічних процесів створення наноструктурованих матеріалів з визначеними властивостями.