Метою курсу «Сучасні методи дослідження матеріалів» є отримання знань та навичок щодо теорії та сучасних експериментальних методів дослідження властивостей матеріалів, в тому числі діелектричних, провідникових, напівпровідникових сполук та наноматеріалів, освоєння принципових основ та практичних можливостей методів дослідження матеріалів та структур різної природи.

Основним предметом вивчення програми курсу є фізичні принципи, можливості, матеріальна база сучасних методів досліджень, принципи та підходи щодо пробопідготовки зразків для досліджень та підходи до методик аналізу отриманих даних.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Сучасні методи дослідження матеріалів» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові поняття та навички, що необхідні для експериментального дослідження властивостей матеріалів.