Метою курсу «Методи оптичної спектроскопії у фізиці конденсованих середовищ» є отримання знань та вмінь щодо теорії та експериментальних методів дослідження оптичних властивостей конденсованих середовищ, зокрема діелектричних та напівпровідникових сполук та наноматеріалів, освоєння принципових основ та практичних можливостей спектроскопічних методів дослідження конденсованих середовищ.

Основним предметом вивчення програми курсу є оптичні властивості конденсованих середовищ, зокрема діелектричних та напівпровідникових сполук та наноматеріалів.

Результати навчання: навчальна дисципліна «Методи оптичної спектроскопії у фізиці конденсованих середовищ» пов’язана з дисциплінами фахової підготовки за спеціальністю 132 «Матеріалознавство», та її викладання формує у студентів базові навики, що необхідні для експериментального дослідження оптичних властивостей конденсованих середовищ.