Метою навчальної дисципліни «Методи дослідження фазового складу, структури та фізико-механічних властивостей матеріалів » є надання студентам ступеня бакалавра в галузі знань 13 Механічна інженерія зі спеціальності Матеріалознавство практичних навичок та  компетентностей, достатніх для розв’язання фундаментальних та технологічних задач в певній галузі професійної діяльності, зокрема, при створенні, впровадженні та використанні наукомістких технологій, при проведенні теоретичних і експериментальних досліджень фізико-хімічних процесів в сучасних матеріалах, при аналізі надійності відповідальних конструкцій. що забезпечують виконання професійних обов’язків, практичної та науково-дослідної діяльності з питань матеріалознавства у різних сферах сучасного виробництва (машинобудуванні, аеро- та космічному виробництві, важкому та енергетичному машинобудуванні та інше), проведенні експертизи стану матеріалів і конструкцій, визначення ресурсу їх роботи та  умов їх руйнації.