Метою курсу «Основи отримання матеріалів» є є формування фундаментальних знань для в сфері проектування матеріалів, знати основні поняття матеріалознавства, володіти знаннями про властивості матеріалів; знати основні поняття і категорії порошкового матеріалознавства та керамічних матеріалів: загальні положення, класифікацію; загальні уявлення про сфери застосування, підходи до вибору та отриманню конструкційної кераміки; розуміти принципи створення нових матеріалів; вміти використовувати сучасні інформаційні  джерела національного та міжнародного рівня для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової Лекційний курс супроводжується індивідуальними практичними завданнями, які магістри виконують під час самостійної роботи. Набуті знання та навики є важливим інструментом для майбутньої самостійної педагогічної та наукової роботи.