Курс присвячений моделюванню в матеріалознавстві засобами континуальної механіки. Застосовується як  класичний феноменологічний підхід до опису поведінки матеріалу так і врахування впливу структури матеріалу на його властивості за допомогою підходів механіки мікронеоднорідних матеріалів (мікромеханіки).  

Метою курсу «Основи моделювання матеріалів та процесів» є поглиблення фундаментальних теоретичних знань з континуальної механіки та мікромеханіки, вивчення теорій континуальної механіки спрямованих на вирішення технологічних задач матеріалознавства,  отримання необхідних навиків роботи з спеціалізованими пакетами скінченно-елементного моделювання. Задачі стосуються галузі порошкової металургії та кераміки. Варто зазначити, що технології  порошкової металургії використовуються не лише для отримання виробів з металів, а ще й для широкого спектру композиційних матеріалів та кераміки. В загальних рисах технологія порошкової металургії є двостадійною. На першому етапі відбувається формування слабозв’язаної пористої заготовки з порошку. На другому здійснюється консолідація цієї заготовки шляхом спікання.  Тому першочергова увага в курсі приділяється реологічним моделям пористих незворотно-стисливих матеріалів, які описують процеси пресування порошкових заготовок та їх подальше спікання. Значна увага приділяється роботі з такими спеціальними моделями пористих матеріалів в пакетах скінченно-елементного моделювання. Крім цього розглядаються задачі імітаційного моделювання в контексті управління структурою та властивостями матеріалу шляхом варіювання фракційного складу (розподілу частинок за розміром) порошкової шихти.